ETREL PREDSTAVITEV NA SEJMU EVS30 V STUTTGARTU (9-11. oktober 2017)
Na sejmu EVS30 (Electric Vehicle Symposium & Exhibition) v Stuttgartu se bo predstavil tudi Etrel, kjer bo lanciral tudi svojo novo polnilno postajo Etrel INCH. Etrel stremi k večji prepoznavnosti na in cilja na pridobitev 15ih novih potencialnih poslov, 90ih novih kontaktov ter 70 sestankov v letu 2017. SPIRIT je z organizacijo in sredstvi v višini 8.762 EUR ogromno prispeval k Etrelovi navzočnosti na mednarodnem trgu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več na povezavi spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.